brigády !!! PROSÍME ČLENOV SI PRIŠLI ODROBIŤ BRIGÁDY..

Výbor SRZ MsO Levice žiada členov  od 18r – 65r, aby si prišli splniť členskú povinnosť a odrobili si BRIGÁDU za rok 2023.

Revíry nám zarastajú, neporiadok sa všade kopí  a preto je nutné aby sme si naše revíry udržiavali v čistote a aby sme mali všade aj pokosené miesta. Preto vyzývame každého člena, aby si aj individuálne odrobil brigádu. Je možnosť nahlásiť sa hl.hospodárovi p. Majorovi 0949/218 435,  alebo u tajomníka p. Bc.Hamrana  0949/218 410.

Podľa plánu brigád, je možné si vybrať brigádu, stačí prísť, nikoho nepošleme domov, práce je dosť.

Individuálne brigády:  čistenie lesíka Perec , Mochovská Levice.

čistenie VN Bátovce, oproti hrádzi /skaly/ – všetko je tam zarastené

Cenu brigády schválil výbor SRZ MsO Levice dňa 6.9.2022 na 100,-€  !!!  Kto nebude mať odrobenú brigádu za rok 2023, bude musieť uhradiť v r. 2024.

Možnosť odrobenia brigády:   dať 2%  daní, alebo   doniesť obilie ako náhradu,  alebo  odrobiť si brigádu.

brigády sme pridali počas celého roka do plánu, aby mal každý možnosť si ju odrobiť. Pristúpili sme k individuálnym prácam, aby si mohli členovia vybrať aj počas týždňa a hocikedy svoju brigádu.

Ženy a člen do 18r – nemusí robiť brigádu!!!

Veríme, že si každý člen nájde čas a príde si splniť členskú povinnosť.