M SR v strednom triatlone – Bátovce 8. júla od 6,00 – 21,00 hod.

Dňa 8. júla 2023 bude parkovisko Bátovce uzatvorené pre M SR v strednom triatlone od 6,00 – 21,00 hod.

športovci budú súťažiť aj na vodnej ploche /plávanie/  s povolením SVP, š.p.

za pochopenie ďakujeme

výbor SRZ MsO Levice