ZAKAZUJE SA NA VN BÁTOVCE HÁDZAŤ NAPLAVENÉ DREVÁ DO OBILIA A JAZDY AUTAMI V OBILÍ !!!!

SRZ MsO Levice žiada rybárov, aby nehádzali do obilia naplavené, vybraté drevo z vody.  A ani jazdy autom do obilia.

Majiteľ sa sťažovaľ. Je možné, že  nám zákáže prístup vozidlami po ceste k vode, pretože je nemysliteľné, aby mu do obilia pred žatvou nahádzali drevá a tiež pojazdili po obilí.

Na sobotu potrebujeme brigádnikov, ktorý by prišli vyzbierať z obilia bordel.