Privlastnené úlovky za rok 2022 – Iba členovia SRZ Levice / v prílohe/

Za rok 2022 iba naši členovia SRZ MsO Levice si privlastnili ryby v hodnote  111 396,35 €

spolu je to 25 001 kg.

Nahodené sú zatiaľ len naši členovia, sem sa ešte dopíšu zvláštne povolenky, a tak isto zväzové povolenia.

Teda ešte sa dopíšu všetky úlovky cudzích členov na našich vodách.

 

PRIVLASTNENÉ ÚLOVKY ČLENOV SRZ MsO LEVICE