v mesiaci november sa budú zarybňovať vody !!!

V dňoch 5.11. a 19.11. budú výlovy chovných rybníkov. Po zarybnení  vôd bude zákaz lovu kapra rybničného od 5. novembra do 2. decembra 2022. /vrátane/.  To znamená, že  lov ostatných rýb zakázaný nebude, v prípade že sa podarí niekomu uloviť kapra rybničného, bude ho musieť šetrne pustiť späť do vody.  Privlastnenie kapra rybničného začína v sobotu 3.12.2022

jedná sa o tieto revíry:

VN BÁTOVCE, VN KOZÁROVCE, VN DEVIČANY,

štrkovisko TLMAČE, štrkovisko M.LUDANY,