XIV. Snem SRZ – nový tajomník, prezident, členovia Rady, novela Stanov SRZ

V dňoch 15.-16.10.2022 sa na Táloch konal XIV. Snem SRZ . Na Sneme sa konali voľby tajomníka SRZ, prezidenta SRZ, členov Rady SRZ a kontrolnej komisie pri Rade SRZ. Taktiež sa schvaľovala novela Stanov SRZ. Na Sneme  sa zúčastnilo 239 delegátov z toho za Nitriansky kraj sa zúčastnilo 30 delegátov nominovaných svojími OZ SRZ.
Za našu organizáciu boli delegovaný členskou schôdzou :  p. Barcík Pavol – predseda, p. Bc.Hamran Attila- tajomník
Za tajomníka SRZ bol zvolený: Ing. Bohuš CINTULA – MO SRZ Ružomberok
Za prezidenta SRZ bol zvolený: Ivan OROVČÍK – MO SRZ Stará Ľubovňa.
Za členov Rady SRZ za Nitriansky kraj boli zvolení:
– Bc. Attila HAMRAN – MsO Levice, ktorý bol zároveň zvolený za viceprezidenta SRZ za Nitriansky kraj
– JUDr. Tibor TIMÁR – MO SRZ ŠAĽA
– Ing. Andrej PIŠ – MsO Nitra
– Ing. Ľubomír STANKO – MO SRZ Topoľčany
Novela Stanov SRZ bola delegátmi Snemu schválená.