Termíny výlovov a zarybnenie kaprom a šťukou.

V dňoch 5.11. a 19.11. budú výlovy chovných rybníkov. Po zarybnení  našich vôd kaprom rybničným a šťukou severnou bude tak ako každoročne zákaz lovu vysadených druhov rýb. To znamená, že všeobecný lov zakázaný nebude, v prípade že sa podarí niekomu uloviť kapra rybničného, bude ho musieť šetrne pustiť späť do vody.