Darujte 2% z dane. Termín doručenia vyhlásení je do 30.6.2022

Každý kto má možnosť poukázať 2% z daní a chce aby mu bola uznaná brigáda musí doručiť do 30.6.2022 kópiu vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane.  V prípade, že daňovník poukázal na účet SRZ Žilina 2% , a nedoručil toto tlačivo, nevieme mu uznať brigádu, teda ani finančné prostriedky k nám neprídu /nemáme info, že ste poslali fin.prostriedky na Radu Žilina/.

Tajomník spracuje všetky doručené žiadosti /vyhlásenia/ a následne sa budú žiadať u Rady SRZ tieto fin.prostriedky.