ÚLOVKY 2021 – prehľad členovia SRZ LEVICE a členovia z iných organizácií

V prílohe je prehľad úlovkov koľko sa ulovilo v našich zväzových vodách.
Celkovo naši členovia SRZ MsO Levice si privlastnili ryby zo všetkých našich 13 revírov:
20 024 kg v hodnote spolu = 89 344,-€

členovia z iných organizácií si privlastnili v našich zväzových vodách /5 revírov/ :
6 153 kg v hodnote spolu = 27 896,-€

porovnanie úlovkov 2021