štrkovisko Mýtne Ludany

Dnes SRZ MsO Levice uzatvorilo 10 ročnú nájomnú zmluvu zo spolkom štrkovisko M.Ludany. Jedná sa o vzájomnú spoluprácu, kde sa zo štrkoviska urobí pekné prostredie pre rybárov, zo zveľadením osádky rýb.
Výbor SRZ MsO Levice dospelo k tejto dohode spolu zo spolkom štrkovisko M.Ludany za účelom aby sme neprišli o krásny rybársky revír, ale spoločne vytvorili oddychovú zónu pre rybárov, ktorí si chcú zarybárčiť a oddýchnuť pri vode.
Každý člen SRZ MsO Levice má prístup k tomuto štrkovisku motorovými vozidlami.

Výbor SRZ MsO Levice