zarybnenie VN KOZÁROVCE, VN DEVIČANY, štrkovisko M.Ludany

Dňa 5.3. sme zlovili chovný revír VN V.Ďur. Tento chovný rybník nebol zlovený v novembri, nakoľko nebolo opravené stavidlo na VN Kozárovce. Preto bol výlov naplánovaný na 5.3.
Z výlovu sme zarybnili:
VN KOZÁROVCE: Kapor K3 /priem.váha 3,8 kg/ 1 603 kg
+ 10 ks matičný kapor /priem.váha 10 kg/
+ šťuka ročná 14 kg

VN DEVIČANY: Kapor K3 /priem.váha 3,8 kg/ 509 kg
+ šťuka ročná 68 kg

štrkovisko M.LUDANY: šťuka ročná /100 ks/ 57 kg

CHOVNÝ REVÍR PUKANEC: Kapor K2 /priem.váha 1,0 kg/ 2 321 kg
20220305_080640(0) 20220305_083228