Pozor – do 31.marca 2022 je potrebné zaplatiť členské príspevky

Termín a spôsob úhrady členských príspevkov a povolení na rybolov

1. Členské príspevky pre rok 2022 sú členovia SRZ MsO Levice povinní zaplatiť do 31. marca 2022.

2. V prípade nezaplatenia členského príspevku v stanovenom termíne t.j. do
31. marca 2022 bude členovi účtované zápisné, ako novému členovi, podľa jednotlivých kategórií, dospelí 80,- €, mládež od 15 – 17 rokov – 20,-€ a deťom do 15 rokov – 5,- €.