Riadne osvetlenie miesta lovu rybára!!!!

Poľovníci nás upozornili:
Chceli vy sme vás požiadať, aby ste vyzvali svojich členov o dôsledné dodržiavanie osvetlenia miesta lovu (v súlade s platným zákon o rybárstve a vyhláškou na jeho vykonanie) a zvýšenú pozornosť pri výkone rybárskeho práva po zotmení v záujme vlastnej bezpečnosti. Boli sme zástupcami SPK upozornení na to, že prebieha lov diviačej zveri (opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných) aj mimo obvyklého času, preto dostatočné osvetlenie rybárov pri vode, by pomohlo predísť prípadným nehodám