štrkovisko M.Ludany

Momentálne SRZ Levice jedná s obcou M.Ludany o sprístupnení k štrkovisku.

Obecný spolok štrkovisko M.Ludany si prenajal pozemky pod štrkoviskom M.Ludany od PD LEVICE. SRZ Levice malo záujem o kúpu, prenájom pozemku pod štrkoviskom, ale PD Levice ktorý obhospodaruje, a niektoré časti aj vlastní, nemalo záujem o prenájom a predaj pre SRZ Levice.
Spolok štrkovisko M.Ludany v zastúpení p. Mikulášom Molnárom predložilo na nájom zmluvu na štrkovisko za neuveriteľných 10 000,-€ ročný nájom. Túto sumu SRZ Levice odmieta platiť za ročný nájom. Preto nájomca uzatvoril prístupovú cestu pre vozidlá.
Zo Zákona je možný len rybolov. Užívateľ /SRZ Levice/ má právo vstupovať na príbrežné pozemky za účelom výkonu rybárskeho práva. Starosta nás upozornil, ale že po jeho pozemkoch vedúcich k štrkovisku je zákaz vstupu aj na pešo. Momentálne to riešia právnici, že ako je to s prístupom k vodnej ploche.
SRZ Levice je v jednaní za finančné vysporiadanie /za rybiu osádku/ ktorá sa nachádza v štrkovisku. Ryby sú majetkom SRZ Levice. Až keď dôjde k finanč.vyrovaniu medzi SRZ Levice a novým nájomcom, až potom vie Minist.živ.prostredia odobrať SRZ Levice tento revír.
IMG-f7754df0645e49281b1babea356ccda6-V