ZÁKAZ LOVU KAPRA RYBNIČNÉHO- štrkovisko Mýtne Ludany od 11.11.- 7.12.

Dňa 10.novembra 2021 sme zarybnili štrkovisko Mýtne Ludany kaprom rybničným K3 1500 kg.
Od tohto dňa platí Zákaz lovu kapra rybničného :
Od 11.11.2021 od 00 hod. do 7.12.2021 do 24,00 hod.
Ostatné ryby /mimo hájenia/ je povolené loviť naďaľej.