Zarybnenie revírov : 11. novembra, 17. novembra

V dňoch: 11. a 17. novembra 2021 budeme zarybňovať naše revíry rybami: kapor rybničný, amur, sumec, šťuka ročná, jalec hlavatý, mrena severná, nosáľ sťahovavý.
Prosíme rybárov aby sledovali revírne tabule, kde budú vypísané aj hájené druhy rýb.
Lov ostatných rýb /teda mimo vysadených, ktoré dosahujú lovné miery/ bude naďaľej povolený všade.