POZOR – RYBOVOD – Kalná nad Hronom – opatrený Zákazom lovu!!!

Na výzvu oblastného ichtyológa ochrany rybovodu v Kálnej nad Hronom, SRZ MsO Levice bude uzatvárať úsek pod cestný mostom v Kalnej n/Hronom. Kde je lov rýb v rybovode zakázaný, a 50m pod a 50m nad rybovodom. Zákazové tabule – lov rýb v rybovode budú osadené v priebehu tohto týždňa.
Pre info: Tento rybovod tam bol skolaudovaný od r. 2009 ako súčasť MVE Kalná nad Hronom. /viď príloha/
20211018_091833 20211015_113534
MVE Kalná – SP