Zarybnenie revírov z výlovu 6.11.2021

Dňa 6.11.2021 sa zarybňujú z výlovu Pukanec tieto revíry:
VN Devičany – kapor K3, šťuka ročná
VN Bátovce – kapor K3
Od tohto dňa platí Zákaz lovu kapra rybničného :
Od 6.11.2021 od 00 hod. do 2.12.2021 do 24,00 hod.
Ostatné ryby /mimo hájenia/ je povolené loviť naďaľej.
oznam zákaz lovu kapra – 2021