VN Devičany – výpustné teleso opravené

SVP,š.p. opravil výpustné teleso na VN Devičany, nebolo potrebné zrealizovať výlov rýb, nakoľko sa podarilo urobiť hradenie a tak pracovníci SVP vedeli vykonať opravu. Po dotečení plného stavu vody bude následne povolený lov rýb. Momentálne platí zákaz lovu rýb. O zmene budeme informovať.
výbor SRZ MsO Levice