SVP, š.p. oznámilo plán opráv vodných stavieb VN Devičany, VN Kozárovce

SVP,š.p. nám oznámilo, že v mesiacoch október až december 2021 plánujú vykonať opravu uzáveru na VN Kozárovce a tiež na VN Devičany. Preto sme museli pristúpiť k opatreniam, aby sme vedeli pripraviť vodnú hladinu pre potreby SVP,š.p. V prípade, že SVP nebude vedieť opraviť za zníženej hladiny vodné stavby /dnové výpusty/, tak budeme musieť urobiť výlov rýb na obidvoch nádržiach.
Momentálne sa znižujú vodné hladiny pomocou odtovkových rúr, ktoré SRZ Levice zabezpečilo, aby sa nemuseli otvoriť odpúšťania na vodných dielach, pretože po otvorení sa už nedajú uzatvoriť. V prípade, že sa bude musieť zloviť vodná nádrž, tak je na pláne VN Devičany na 16.10. výlov. VN Kozárovce koncom septembra.
Dúfame, že sa podarí znížiť hladinu a zabezpečiť predné hradidlá,aby SVP mohlo vykonať opravy pri minimálnej hladine.
Pri veľmi nízkej hladine bude určite aj ZÁKAZ LOVU RÝB, preto sledujte vývesky, fb, stránku, a revírne tabule kde to bude oznámené.
VN Drženice sú tiež v pláne na opravu v mesiaci apríl 2022. Tam je potrebné vykonať aj betónové práce, ktoré sa v zime nedajú robiť.

VN DEVIČANY

20210902_160740
20210907_093936 20210902_160747

VN KOZÁROVCE
20210902_172101 20210902_172118