SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás Július BELLA navždy opustil dňa 29. augusta 2021 vo veku 85 rokov.
Posledná rozlúčka s našim zosnulým bude dňa 3. septembra 2021 /piatok/ o 13:00 hod. na cintoríne v Leviciach.
výbor SRZ MsO Levice.
Screenshot_20210830-114839_Gallery