záchrana rýb – potok Kozárovce

Dňa 4.6.2021 bola robená záchranná akcia rýb na potoku Kozárovce. Keďže ešte stále SVP,š.p. neopravil stavidlo VN Kozárovce /nedostali financie od Ministerstva živ.prostr./, nedá sa vodná hladina spúšťať a všetká veľká voda preteká cez bezpečnostný prepad. S veľkou vodou žiaľ preplavilo aj ryby z VN Kozárovce do potoka. Z potoka v dedine sa vybrali ryby 28.5.2021 keď upadla trošku voda, následne sa otvorila hrádzka na potoku aby ryby vedeli odplávať do Hrona. Riešilo sa to s hospodármi, že prepadnuté ryby sú aj odreté, a lepšie ich bude dávať do tečúcej vody ako do stojatej späť do vodnej nádrže, aby sa predišlo zaplesneniu rýb vo vodnej nádrži. Momentálne sa stále čaká na opravu stavidla na VN Kozárovce, opravu musí riešiť len SVP,š.p. ako správca vodnej nádrže. Prehradiť bezpečnostný prepad je zakázané, preto je ťažké pri veľkej vode udržať ryby aby nám neprepadávali.
20210604_154546 20210604_160604 20210604_164740 20210604_161000 20210604_171545