BRIGÁDA VN KOZÁROVCE 8. mája 2021 – doplnená do plánu brigád

brigáda VN KOZÁROVCE 8. mája 2021 – doplnená
Brigády sa uskutočnia podľa plánu brigád. Ešte sa doplnila brigáda do plánu na 8.5.2021
Ešte sme doplnili ďalšiu brigádu, aby ste si mohli odrobiť aj pred letom brigádu.
Ďalšie brigády sú v pláne brigád:
Plán brigád na rok 2021