Darujte 2% dane

Údaje, ktoré je potrebné uviesť do daňového priznania:
Prijímateľ: Slovenský rybársky zväz, RADA
Sídlo: A. Kmeťa 20, 010 55 ŽILINA
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00178209

Potvrdené tlačivo daňovým úradom /kópiu/ je potrebné vhodiť do schránky SRZ MsO Levice na J.Kollára 28, Levice

do 30.6.2021. Ak poukázateľ dane nie je rybárom, treba hore napísať ktorému rybárovi sa zapisuje brigáda, aby sme to vedeli priradiť dotyčnému rybárovi. Kto v termíne nevhodí tlačivo do schránky, nie je možné mu zapísať brigádu.

_Vyhlasenie 2021