NAĎALEJ PLATÍ ZÁKAZ VYCHÁDZANIA – VYDÁVANIE POVOLENÍ LEN ELEKTRONICKY

NARIADENIE VLÁDY SR.
dňa 31. decembra 2020 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 808/2020, ktorým je od 1. januára 2021 od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania.
Uznesenie ustanovuje výnimky zo zákazu vychádzania.
Zákaz vychádzania má vplyv na predaj povolení na rybolov na rok 2021. Výdaj povolení tak, ako to bolo predchádzajúce roky zvykom, môže byť od 1. januára 2021 porušením zákazu vychádzania.

Vydávanie povolení sa momentálne rieši len elektronicky.
Zatiaľ toto vydávanie platí podľa nariadenia vlády . Potom ak nariadenia vlády umožnia otvoriť, budeme pokračovať vo vydávaní povolení priamo v kancelárii SRZ MsO Levice aj na hotovosť.
Kto má záujem o vydanie povolenia touto formou, je potrebné požiadať mailom srzmsolevice@gmail.com
do mailu napíšte aj dátum narodenia a aké povolenie žiadate /miestne, alebo zväzové/
Tajomník vyhľadá žiadateľa, overí či má splnené všetky členské povinnosti a do spätného mailu pošle inštrukcie na úhradu. Potom treba vhodiť do schránky SRZ Levice členský preukaz. Následne po prijatí platby, bude povolenie zaslané na uvedenú adresu žiadateľa.