ODOVZDANIE STARÉHO POVOLENIA 2020 – predĺžené do 31.1.2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že bude akceptovať odovzdanie záznamov držiteľov povolení na rybolov do konca januára, t.j. pečiatka z pošty musí byť najneskôr zo dňa 31.1.2021.
Samozrejme aj do schránky na zväze môžete vhodiť, nemusíte poštou posielať.