Oznam – vydávanie povolení, brigády, ročné lístky

Vydávanie povolení sa momentálne rieši len elektronicky. /viď oznam nižšie/
Zatiaľ toto vydávanie platí podľa nariadenia vlády do 24.1.2021.

Ak má člen záujem odpracovať si brigádu na rok 2021, môže tak urobiť už teraz formou individuálnej brigády v Bátovciach, kde sa čistia „skaly“. Telefonicky nahlási deň kedy bude vykonávať činnosť, ostatné inštrukcie sa dozvie po telefonickom dohovore s p.tajomníkom 0949/218 410. Čistia sa porasty /kríky/, je potrebné mať svoje náradie/pílky, krovinorez, pílu/. Vychádzky do prírody mimo obce /samostatne/ sú povolené /rybolov, brigáda/.