VYDÁVANIE POVOLENÍ NA RYBOLOV – ELEKTRONICKY

od 19.12.2020 – zatvárajú sa všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky služieb, taktiež aj prevádzky, ktoré mohli byť doteraz otvorené za osobitných podmienok (divadlá, kaderníctva, autoškoly, umelé kúpaliská či fitness centrá)
POVOLENIE NA RYBOLOV JE MOŽNÉ VYBAVIŤ ELEKTRONICKY.
Kto má záujem o vydanie povolenia touto formou, je potrebné požiadať mailom srzmsolevice@gmail.com
do mailu napíšte aj dátum narodenia a aké povolenie žiadate /miestne, alebo zväzové/
Tajomník vyhľadá žiadateľa, overí či má splnené všetky členské povinnosti a do spätného mailu pošle inštrukcie na úhradu. Potom treba vhodiť do schránky SRZ Levice členský preukaz. Následne po prijatí platby, bude povolenie zaslané na uvedenú adresu žiadateľa.

NEZABUDNITE DO 15. januára 2021 vhodiť do schránky vyplnený prehľad o úlovkoch !!!
Výbor SRZ MsO Levice