VYDÁVANIE POVOLENÍ NA ROK 2021.

20201210_115928

POVOLENKY NA ROK 2021 ZAČÍNAME VYDÁVAŤ:
od 14.12.2020 od 8,00 – 18,00 hod. PONDELOK
15.12.2020 od 8,00 – 18,00 hod. UTOROK
16.12.2020 od 8,00 – 18,00 hod. STREDA
17.12.2020 od 8,00 – 18,00 hod. ŠTVRTOK

OBEDNÁ PRESTÁVKA od 11,30 – 12,00 hod.

po týchto termínoch uvidíme, ako nám vláda SR umožní otvorenie úradných hodín.
zatiaľ je informácia, že od 21.12.2020 bude platiť zatvorenie všetkých obchodov, služieb minimálne na 3 týždne. Nevieme ešte povedať, či budeme spadať do výnimky. Preto ak máte záujem ísť od 1.1.2020 na ryby, je potrebné si to dopredu vybaviť. Samozrejme skontrolujte si aj ročný ryb. lístok, aby ste si ho stihli včas na MsÚ alebo obci vybaviť.
Elektronické vydávanie povolení platí aj pre rok 2021. Kto má záujem o vydanie povolenia touto formou, je potrebné požiadať emailom srzmsolevice@gmail.com
Tajomník vyhľadá žiadateľa, overí či má splnené všetky členské povinnosti a do spätného emailu pošle inštrukcie na úhradu. Potom treba vhodiť do schránky SRZ Levice členský preukaz. Následne po prijatí platby, bude povolenie zaslané na uvedenú adresu žiadateľa.

NEZABUDNITE DO 15. januára 2021 vhodiť do schránky vyplnený prehľad o úlovkoch !!!
Výbor SRZ MsO Levice