VN Bátovce – individuálne brigády

Kto ešte nemá odrobenú brigádu za rok 2020, môže tak urobiť ešte individuálne. Treba sa dopredu nahlásiť telefonicky tajomníkovi 0949/218 410 /p.Hamran/. Brigádu si môže člen odrobiť v ľubovoľný deň. Na brigáde sa likvidujú dreviny,kríky na skalách VN Bátovce. Každý kto sa nahlási, odfotí miesto ktoré ide čistiť pred a potom aj po skončení brigády. Fotky pošle tajomníkovi. Na individuálnu brigádu príde pozrieť hospodár.