zarybnenie VN KOZÁROVCE, štrkovisko M.LUDANY, Hron č. 3,

Dňa 7.11.2020 sme zarybnili naše vody kaprom rybničným K3 a šťukou ročnou. Ryby boli zlovené z chovnej VN V.Ďur.
VN Kozárovce : 4250 kg K3, šťuka ročná 200 kg
štrkovisko Mýtne Ludany: 1200 kg K3 – zatiaľ zostáva pridelené SRZ MsO Levice naďalej. Žiadne vyjadrenie ani vysporiadanie za tento revír z ministerstva neprišlo. Podávajú sa mylné informácie od občanov obce M.Ludany.
Hron č.3: 850 kg K3, šťuka ročná 200 kg.
VN Devičany: 40 kg šťuka ročná

20201107_095144 20201107_082856