Výlov VN V.ĎUR 7. NOVEMBRA, VN PUKANEC 14. NOVEMBRA

Na výlove sa môžu zúčastniť len brigádnici vopred nahlásený. Max.počet na výlove je 50 ľudí, preto kto nie je vopred zapísaný na listine brigádnikov, nemôže prísť v deň výlovu na miesto. Prosím brigádnikov, nech sa dopredu telefonicky nahlásia u p. tajomníka 0949/ 218 410. Mimo nahlásených ľudí, budú mať všetky osoby ZAKÁZANÉ zúčastniť sa. Stravovanie si zabezpečujú brigádnici individuálne. Podávanie stravy je zakázané.
Dňa 01.10.2020 nadobudlo účinnosť opatrenie Úradu verejného zdravotníctva sp. zn.: OLP/7694/2020, ktorým Úrad verejného zdravotníctva okrem iného upravil aj obmedzenia hromadných podujatí. V súlade s uvedeným opatrením, je teda možné usporiadať hromadné akcie iba v prípade, že sa na nich zúčastní maximálne 50 osôb v jednom okamihu. Do uvedeného maximálneho počtu sa zarátavajú všetky zúčastnené osoby, teda aj organizátori.