VN KOZÁROVCE – ZÁKAZ LOVU RÝB od 23.júna 2020

Z dôvodu poruchy na výpustnom telese je od 23.6.2020 od 14,00 hod. zákaz lovu rýb. SVP,š.p. ako správca vodného toku rieši poruchu na výpustnom telese. Voda z vodnej nádrži uniká von, nedá sa zastaviť. Preto sa to robí hneď, nedá sa čakať kým vytečie celá priehrada. Je potrebné spustiť vodnú hladinu na úroveň, aby sa dala vykonať oprava vytekajúcej vody. Nedá sa zatvoriť uzáver na výpuste. Zákaz lovu platí do napustenia, teda kým nebude úplná hladina.
ZÁKAZ LOVU .- PRETEKY LRU -VN VELKE KOZMALOVCE 2020