VN Kozárovce – porucha na výpustnom telese

Oznamujeme rybárom, že na VN Kozárovce je porucha na výpustnom telese. SVP,š.p. bude vykonávať opravu v utorok 23.6.2020, v prípade že sa im nepodarí opraviť poruchu, bude hladina vody znížená o 2m. Tým dávame na vedomie rybárom, aby sledovali oznam, ktorý v prípade zníženia hladiny o 2m zakáže loviť ryby do naplnenia plného stavu.
výbor SRZ MsO Levice.