Ničenie majetku SRZ MsO Levice. VN Devičany

Ak má niekto info ohľadne poškodzovania revírnych tabúĺ, prosíme o informácie. Na VN Devičany nám niekto odtrhol celú revírnu tabuľu. /ak by ju niekto našiel niekde vyhodenú, prosím odovzdajte v kancelárii SRZ MsO Levice/
Novú tabuľu sme už dali vyrobiť, bude v sobotu osadená.
výbor SRZ MsO Levice20200605_205543

20200608_134715