ZA TAKÝCHTO RYBÁROV NÁM ZATVORIA CESTU – VN KOZÁROVCE

Vážení rybári uvedomte si, že za takéto zničenie pozemku nám zatvoria zase rampu, ktorú sme tak ťažko vybavili aby nám otovorili a umožnili prejazd. Keď je dážď, tak nejazdite po polnej ceste.
AKO VIDÍTE, TENTO VODIČ /RYBÁR/ PRICHÁDZA KEĎ JE ROZMOČENÁ CESTA. nie odchádza!!!!
pozrite sa na foto. Je normálne, keď máme vysypanú cestu kameňom a niekto ide po nespevnenej ceste???
Kôli tomuto bude odteraz rampa uzavretá, kým neprejde obdobie dažďov.
Majitelia niektorých pozemkov nám nedovolili vysypať poľnú cestu /je to ich majetok a nechceli znehodnotiť ornú pôdu/. Podarilo sa nám vybaviť od užívateľov, že urobíme novú cestu a vyčistíme kríky vedľa poľnej cesty a tam vysypeme kameň. Na jednom úseku sa to ale nedalo urobiť, preto zostala táto časť cesty poľná. Ostatné úseky sú vysypané lomovým kameňom. Snažili sme sa urobiť maximum pre rybárov, aby vedeli prísť k vode až po koniec.
výbor SRZ MsO Levice
20200611_095020

IMG_20200611_095309

20200523_085631

20200523_085628