Členská schôdza a mestská konferencia sa uskutočnia 21. júna 2020

Výbor SRZ MsO Levice Vás pozýva na ČS a MK, ktoré sa uskutočnia dňa: 21. júna 2020 o 9,00 hod. /nedeľa/
v areáli SRZ MsO Levice, J.Kollára č. 28, Levice
ČS a MK budú prebiehať podľa opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Podľa §48 ods.4, písm.d/ zákona č. 355/2007 Z.z. /rúško povinné/