OZNAČENIE HRANÍC RYBOVODOV.

Na každej vodnej nádrži je rybovod. Tabuľa označuje úsek v ktorom je všeobecný zákaz rybolovu!!!!
V Miestnom aj vo zväzovom rybárskom poriadku sú zapísané rybovody tiež.
takéto tabule označujú hranice rybovodov a úsek v ktorom je zákaz lovu rýb.
20200516_122932