ZÁKAZ STAVAŤ MÓLA PRI VODE !!!!

PROSÍME RYBÁROV ABY NESTAVALI MÓLA NA BREHOCH VODNÝCH NÁDRŽÍ!!! TOTO MÓLO JE POSTAVENÉ NA VN KOZÁROVCE. SPRÁVCA VODNÉHO TOKU SVP NÁM ZAKÁŽE VSTUP VOZIDLAMI PO OTVORENEJ CESTE OD POĽA, KEĎ SA BUDÚ TAKÉTO „ČIERNE“ STAVBY ROBIŤ!!
RYBÁRI TAM VYPÍLILI STROMY, POSTAVILI NA BREHU MÓLO, ČÍM ZASIAHLI DO VODNEJ STAVBY. TAKÉTO PODNETY UŽ RIEŠI SVP /SPRÁVCA/ AJ OKRESNÝ ÚRAD ŽIVOT.PROSTREDIA. VLANI SA NÁM PODARILO VYBAVIŤ PRÍSTUP K VODE MOT.VOZIDLAMI, A UŽ SI TO POKAZÍME TAKOUTO STAVBOU. VŠETKY MÓLA BOLI ZRUŠENÉ SPRÁVCAMI VODNÝCH TOKOV. TAKÉTO STAVBY SÚ PROTIZÁKONNÉ !!!

MOLO