VYDÁVANIE POVOLENÍ ZAČÍNA DŇA 4. mája 2020

Vydávanie povolení na rybolov začíname
4. mája 2020 v pondelok
štvrtok 7. mája DOVOLENKA – NEBUDE ÚRADNÝ DEŇ

povolenie na rybolov si môžete vybrať do 30.8.2020 – nikto nebude pokutovaný.

Dodržanie hygienických predpisov: každý musí mať rúško, rukavice, a dodržiavať vzdialenosť min. 2m medzi čakajúcimi. Vybavujeme po jednom!!