ÚHRADA POVOLENÍ NA BANKOVÝ ÚČET

O Z N A M
Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a rizika prenosu vírusu COVID 19 /koronavírus/
SRZ MsO LEVICE oznamuje, že umožňujeme našim členom úhradu prevodom na bankový účet s nasledovným postupom:

E-mailom /srzmsolevice@gmail.com/ nahlásite záujem o vydanie povolenia na rybolov / MIESTNE, ALEBO Zväzové/, spätne Vám bude oznámená suma úhrady a číslo účtu /do poznámky bude nutné uviesť Vaše meno, priezvisko a rok narodenia/
Doklady rybára – členský preukaz buď pošlite poštou na adresu: SRZ MsO Levice, J.Kollára č. 28, 934 05 LEVICE, alebo vhoďte zabalený v sáčku členský preukaz do schránky na SRZ MsO Levice.

Po overení platby /pripísaní na účet/ jej správnej výšky Vám budú vystavené doklady poslané doporučene s doručenkou na adresu trvalého bydliska. /ak máte zmenu adresy, prosím nezabudnite to uviesť/.

Vydávanie povolení ostáva predĺžené, ako nám to umožní nariadenie vlády SR, tak budeme aj osobne vydávať v kancelárii SRZ.

Za pochopenie ďakujeme
Výbor SRZ MsO Levice.