KAPROVÉ VODY SÚ ZATVORENÉ OD 15.3.2020 V NEDEĽU!!!

podľa Zákona č.216/2018 Z.z.  §13 č. 3 :  v kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31. mája.

Teda sú zatvorené od nedeľe 15.3.2020:   VN Bátovce, VN Kalná n/Hronom, VN Kozárovce, VN V.Kozmálovce, VN Turá, VN Devičany, VN Drženice, VN Tekov.

Ostatné vodné plochy:  štrkovisko Tlmače, štrkovisko M.Ludany  sú otvorené celoročne, lov rýb podľa zákona , individuálna ochrana. jedine kapor rybničný má tu výnimku, môže sa brať celoročne. tak isto aj druhy rýb, ktoré nemajú individuálnu ochranu sa môžu privlastniť. Od 15.3. platí aj zákaz prívlačovania, lov na živú,mŕtvu rybku! / podľa zákona č. 216/2018 §13,  č. 5, písmeno b.

trvalo tečúce vody:  Hron č.3, Perec č.3, Sikenica č.2    –  lov rýb povolený celoročne. sú to vodné toky.  Zákon č. 216/2018 §13, č. 5, písmeno a.  S dodržaním individuálnej ochrany rýb.