Zníženie hladiny na VN V.Kozmálovce – Zákaz lovu rýb!!!

ZÁKAZ LOVU RÝB PLATÍ DO OBDOBIA DOSIAHNUTIA PLNÉHO STAVU VODNEJ HLADINY.

Dobrý deň.

Oznamujeme Vám, že bude vykonaná manipulácia hladiny na Vodnej stavbe Veľké Kozmálovce na úroveň 173.00 m.n.m. z dôvodu meraní na vtokovom objekte rybovodu a osadenia značkovacích bójí v zdrži . Plánovaný začiatok znižovania hladiny je od piatka 6.3.2020 od 00.00 hod. s následným dosiahnutím požadovanej hladiny pondelok 9.3.2020. Manipulácia hladiny prebehne v súlade s ustanoveniami platného MP.

S pozdravom

Jozef Bernát
vedúci VS Veľké Kozmálovce
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Banská Bystrica
Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa

Koháryho č. 44
934 80 Levice
tel.: +421 36 634 17 82

mobil: +421 910  890 670
e-mail: kozmalovce@svp.sk