Tlačivo na 2% daň.

PDF (1)

údaje potrebné na doplnenie tlačiva:

Ičo: 00178209

Občianske združenie  Slovenský rybársky zväz – Rada

A.Kmeťa č. 20, 010 55  Žilina

 

Potvrdené tlačivo daňovým úradom /kópiu/ je potrebné vhodiť do schránky SRZ MsO Levice na J.Kollára 28, Levice

do 30.6.2020.    Ak poukázateľ dane nie je rybárom, treba hore napísať ktorému rybárovi sa zapisuje brigáda, aby sme to vedeli priradiť dotyčnému rybárovi.  Kto v termíne nevhodí tlačivo do schránky, nie je možné mu zapísať brigádu.