ÚPRAVA LOVNÝCH MIER – stanovisko

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydáva užívateľovi súhlas na zavedenie najväčšej lovnej miery rýb. Ministerstvo schvaľuje

Hornú lovnú mieru kapra rybničného 70 cm  na všetky vody SRZ MsO Levice

/VN Bátovce, VN Kozárovce, VN Drženice, VN Devičany, štrkovisko M.Ludany, štrkovisko Tlmače/

– to platí aj na zväzové vody, ktoré má v užívaní SRZ MsO Levice. /VN Turá, Hron č.3, VN Tekov, VN Kalná, VN V.Kozmálovce, Perec č. 3, Sikenica č.2/

Uvedená zmena horná lovná miera kapra rybničného 70 cm začne platiť od 1. januára 2020 na obdobie 2020 – 2022.