Nový rybársky revír 2-4921-1-1 štrkovisko Tlmače /miestna voda!!!/

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky rozhodlo o vytvorení nových rybárskych revírov z vodných tokov, na základe požiadavky SRZ .  Keďže sa na VN V.Kozmálovce nachádza materiálova jama v obci Tlmače, preto sa tento vodný útvar odčlenil od VN V.Kozmálovce a tak sa vytvoril nový rybársky revír : štrkovisko Tlmače s novým revírnym číslom  2-4921-1-1.  SRZ MsO Levice požiadalo Radu SRZ aby tento nový revír vyňala zo zväzového povolenia a ostalo nové štrkovisko len miestnou vodou.

Rada SRZ prijala 9.novembra 2019 uznesenie č. 171/2019: 

Rada SRZ schvaľuje vyňatie časti revíru z VN V.Kozmálovce z kaprového zväzového povolenia.

 

§13 ods.5 písmeno b/ :  ZÁKAZ LOVU VŠETKÝCH RÝB sa nevzťahuje na kaprové vody , ktoré sú ostatnými vodnými plochami.    Teda na štrkoviskách sa môže loviť celoročne, s dodržaním individuálnej ochrany rýb.

Na ostatných vodných plochách /štrkoviská/  podľa nového zákona č. 216/2018 Z.z.  §10 č.1, písmeno e – čas individuálnej ochrany sa nevzťahuje na ostatné vodné plochy, v ktorých je lov kapra rybničného povolený od 1.januára do 31. decembra podľa §13 ods.5 písm. b zákona.  Teda je povolené  loviť a privlastňovať si kapra rybničného celoročne. Tak isto ako aj štrkovisko M.Ludany 2-3740-1-1

 

Zmena nového revíru platí od 1.1.2020

 

pozn.

viacerí rybári v tom majú nejasno… stručne:  na štrkovisku Tlmače sa môže loviť celý rok . Privlastniť si celý rok môžete kapra rybničného, amura bieleho, beličku, karasa striebristého…. a také ryby ktoré nemajú dobu hájenia.