VN KOZÁROVCE – pozemky!!!!

2-upn-o-kozarovce-ochrana-prirody

SRZ MsO Levice dostalo za úlohu upozorniť majiteľov pozemkov pri VN Kozárovce, že je nutné dodržiavať územný plán obce. Keďže sú tam nový majitelia pozemkov pri vodnej ploche, musia dodržiavať obecné nariadenia a všetko riešiť s obcou Kozárovce.   Územný plán rieši aj pozemky pri VN Kozárovce, kde musia byť naďalej dodržané pôdy tak ako hovorí územný plán, teda to čo je orná pôda, musí zostať ornou pôdou, bez ohľadu na nového vlastníka.  Bez povolenia obce sa nemôže robiť na týchto pozemkoch zmena užívania.  Majitelia pozemkov – orná pôda,  si riešia nájom s užívateľom PD Kozárovce, alebo im budú vymerané náhradné pozemky podľa bonity pôdy.