ZÁKAZ LOVU RÝB NA VN V.KOZMÁLOVCE

Z dôvodu plánu opráv a údržieb na VN V.Kozmálovce, a pre zníženie hladiny vody na 172,0 m n.m platí ZÁKAZ LOVU RÝB, podľa §21, §22 ods. 1 Zákona č. 216/2018 Z.z.

Lov rýb začína po dosiahnutí úplného stavu vodnej hladiny. predpokl.termín  podľa novej informácie z SVP,š.p. je 28.10.2019, nakoľko je slabý prítok