VN DRŽENICE-

VN Drženice 2-4671-1-1 je momentálne vypustená z dôvodu priesakov na hrádzi.  Požiadali sme správcu SVP,š.p. aby nám dali vedieť, kedy bude opravená hrádza a budeme môcť zarybniť tento revír.

Stanovisko SVP,š.p.:

Listom zo dňa 31.07.2019 ste od nás požadovali odpoveď ohľadne opravárenských prác na vodnej stavbe Drženice, aby ste vedeli zabezpečiť výlovy a zarybnenie. Na opravu tejto vodnej stavby je vypracovaný projekt. V súčasnosti prebieha prípravná fáza verejného obstarávania týkajúca sa ponuky prác na realizáciu. Po jej ukončení bude vybraný dodávateľ prác a pristúpi sa k samotnej realizácii. O časovom harmonograme prác vás budeme priebežne informovať.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

                                                   Ing. Juraj Jurica, riaditeľ správy povodia

Keďže je vodná nádrž bez vody, a prítok žiadny, tak nám zarastá plocha burinou, čo je nutné pokosiť.

Žiadame preto rybárov, ktorí by mohli prísť pomôcť s kosením aby kontaktovali tajomníka 0949/218 410 a nahlásili sa.  Na fotkách vidieť ako je rybník zarastený burinou. Keď začnú dažde, tak sa to už nebude dať pokosiť, zostane tam bahno. Potom už začne pritekať voda z potoka, a v prípade opravy a napustenia budú nepokosené buriny pod vodou, teda bude problém s chytaním.  Tajomník už začal kosiť,  ale na takúto veľkú plochu treba viacej ľudí. 20190807_20062120190807_20062220190811_18312520190811_183206