VN DRŽENICE

VN Drženice r.č. 2-4671 -1-1 bola dňa 13. apríla 2019 vypustená z dôvodu priesakov na hrádznom telese. Bolo nutné zloviť všetky ryby a vypustiť vodnú nádrž. Ryby z tejto VN boli premiestnené do VN Bátovce. Momentálne je vodná hladina na minime, kôli zabráneniu rastu burín a drevín. SVP š.p. rieši opravu tejto hrádze. Zatiaľ nemáme od SVP vyrozumenie kedy sa bude táto oprava vykonávať.  Plán opravy je v r. 2019. 20190209_12284220190209_122900drzenice11drzenice8drzenice7drzenice5